דוד - 268
להגדלת תמונה זו על בד קנבס או נייר צילום
להגדלת התמונה
סיציליה - 267
להגדלת תמונה זו על בד קנבס או נייר צילום
להגדלת התמונה
פוארו - 266
להגדלת תמונה זו על בד קנבס או נייר צילום
להגדלת התמונה
על המיטה - 265
להגדלת תמונה זו על בד קנבס או נייר צילום
להגדלת התמונה
שלדג - 54
להגדלת תמונה זו על בד קנבס או נייר צילום
להגדלת התמונה
קיץ - 53
להגדלת תמונה זו על בד קנבס או נייר צילום
להגדלת התמונה
רוכב - 52
להגדלת תמונה זו על בד קנבס או נייר צילום
להגדלת התמונה
דיר קאדיס - 51
להגדלת תמונה זו על בד קנבס או נייר צילום
להגדלת התמונה