שטר כתובה עגול - אשכנזי - 5572
להגדלת תמונה זו על בד קנבס או נייר צילום
להגדלת התמונה
שטר כתובה עגול - ספרדי - 502
להגדלת תמונה זו על בד קנבס או נייר צילום
להגדלת התמונה
כתובה אשכנזית - 501
להגדלת תמונה זו על בד קנבס או נייר צילום
להגדלת התמונה