הדפסה על פרספקס
הדפסה על פרספקס
חומרי הדפסה
הדפסה על פרספקס הינה טכניקה של הדפסה על נייר צילום בשלב הראשון, והצמדתו בלחץ על ידי דבק ומכונה מיוחדת ללוח פרספקס בעובי 8 מ"מ מצידו האחד. התוצאה היא תמונה שנראית בתוך החומר במראה מרשים ביותר.