הדפסה על פרספקס - פיקפונג
הדפסה על פרספקס
הדפסה על פרספקס
חומרי הדפסה
הדפסה על פרספקס הינה טכניקה של הדפסה על נייר צילום בשלב הראשון, והצמדתו בלחץ על ידי דבק ומכונה מיוחדת ללוח פרספקס בעובי 8 מ"מ מצידו האחד. התוצאה היא תמונה שנראית בתוך החומר במראה מרשים ביותר.